Text size A A A
Color C C C C
Last updated: 23rd October 2018

MRT Line-6 Route Map

 

SL

Name of Stations

1
Uttara North
2
Uttara Center
3
Uttara South
4
Pallabi
5
Mirpur 11
6
Mirpur 10
7
Kazipara
8
Shewrapara
9
Agargaon
10
Bijoy Sarani
11
Farmgate
12
Karwan Bazar
13
Shahbag
14
Dhaka University
15
Bangladesh Secretariat
16
Motijheel
 

Share with :

Facebook Facebook